STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Riksdagen har fattat beslut att införa frivillig revision. Beslutet är i enlighet med regeringens lagrådsremiss och proposition. Beslutet togs utan votering. Lagstadgad revision krävs därmed för priv...
Nu har regeringen lagt fram propositionen Enklare redovisning som beräknas leda till att företagens administrativa kostnader sänks med ungefär 860 miljoner kronor årligen. Förslagen förenklar reglern...