STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

...önskar vi alla våra kunder och samarbetspartners. I år skickar vi inga julkort utan ger istället ett bidrag till Barncancerfonden.
Förändringar har skett i de s.k. 3:12-reglerna, vilka styr beskattning av fåmansdelägare. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari och tillämpas första gången vid 2013 års taxering. Schablonbelop...
En fysisk person som skänker pengar till ideell verksamhet kan nu få skattereduktion med upp till 1 500 kr per år. Gåvor kan endast ges till mottagare som godkänts av Skatteverket. Det sammanlagda gåv...
Lagen träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på det beskattningsår som börjar den 1 februari 2012. I lagen regleras hur inkomstskatt, fastighetsskatt, fastighetsavgift, sociala avgifter, moms...
From den 1 januari 2012 sänks momsen på restaurang- och cateringtjänster till 12%. Tjänster som inte har något samband med möjligheten att konsumera mat eller dryck, ex underhållning ingår inte i rest...