STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Nyheter

Skatteförfarandelagen

Publicerad den 2 december 2011

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på det beskattningsår som börjar den 1 februari 2012. I lagen regleras hur inkomstskatt, fastighetsskatt, fastighetsavgift, sociala avgifter, moms och punktskatter samt skattetillägg och förseningsavgifter ska betalas och redovisas. Regler om kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel finn i lagen.

Nyheter i lagen:

– Alla får ha deklarationsombud och reglerna ska omfatta alla skattedeklarationer och inkomstdeklarationer.

– En deklarationsskyldig får utse flera deklarationsombud.

– Moms ska i fortsättningen endast kunna redovisas i skattedeklaration, vilket innebär att redovisning i inkomstdeklarationen inte längre är möjligt.

– Skattedeklarationen för helårsredovisning ska lämnas till Skatteverket senast den 26:e i andra månaden efter redovisningstidpunktens utgång.

– Fyra deklarationstidpunkter för juridiska personer införs, 1 mars (juli och aug), 1 juli (sept, okt, nov, dec), 1 november (jan, febr, mars, april) och 15 december (maj och juni).

– Generösare regler om skattetillägg och anstånd

– Fyllnadsinbetalningar ska göras senast den 3: i femte månaden efter beskattningsårets utgång (tex senast den 3 maj för kalenderår).