STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Nyheter

Ändringar i 3:12-reglerna

Publicerad den 6 december 2011

Förändringar har skett i de s.k. 3:12-reglerna, vilka styr beskattning av fåmansdelägare. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

Schablonbeloppet enligt förenklingsregeln höjs från 2,5 inkomstbasbelopp till 2,75 inkomstbasbelopp. Detta innebär att utdelning 2012 upp till 143 275 kr kan beskattas till den lägre skattesatsen 20%. De nya reglerna innebär dock att ifall andelsägaren är ägare till andelar i fler fåmansföretag får förenklingsregeln endast användas i ett fåmansföretag. För övriga företag får huvudregeln tillämpas.

En takregel för utdelning i fåmansföretag införs som innebär att den del av utdelningen som överstiger 90 inkomstbasbelopp inte ska tas upp som inkomst av tjänst utan istället som inkomst av kapital. Vid beräkningen inräknas den skatteskyldige och dennes närståendekrets.

Skatteplaneringar med tillfälliga kapitaltillskott och så kallade lönebolag stoppas.

Kontakta oss för mer information.