STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Nyheter

K3 (BFNAR 2012:1) klart

Publicerad den 9 juli 2012

Bokföringsnämnden har nu publicerat det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3). Detta innebär att bolag som idag tillämpar normgivning från BFN och RR vid upprättande av årsredovisning och finansiella rapporter inte längre kan göra detta.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i onoterade företag som inte är finansiella.

K3 är ett principbaserat regelverk i jämförelse med K2 som är regelbaserat. K2 får användas av aktiebolag som är mindre företag enligt årsredovisningslagen. Mindre företag kommer därmed att kunna välja mellan K2 och K3.