STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Nyheter

BFNs allmänna råd om Bokföring

Publicerad den 7 februari 2014

Den 5 december 2013 beslutade BFN att anta allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring med tillhörande vägledning.

Det allmänna rådet innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik. I samband med detta upphör all äldre normgivning som behandlas i det nya rådet.

Tillämpning sker från det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare. Undantag är punkt 2.17 som behandlar rättelse av bokföringspost där tillämpning måste ske för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2014. Den får dock tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.