STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Nyheter

Budgetpropositionen för år 2015

Publicerad den 7 november 2014

Budgetpropositionen för år 2015 har nu lagts fram av regeringen. Beslut om budget tas av Riksdagen i december. Följande punkter ligger som förslag:

  * Jobbskatteavdraget trappas av. Förslaget berör arbetsinkomster som motsvarar ca 50 tkr per månad. En avtrappningstakt på 3% kommer att innebära att det inte blir något  jobbskatteavdrag på inkomster över ca 123 tkr.

   * Begränsning av uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt. Justering av den nedre gränsen sker med endast konsumentprisindex för år 2015 (tidigare KPI plus två procentenheter).

    * Begränsning och på sikt slopande av avdragsrätten för privat pensionssparande. Beloppet för avdragsrätten sänks från 12 000 kr till 1 800 kr för år 2015 och slopas helt år 2016.

     * Sänkt skatt för pensionärer genom förhöjt grundavdrag.

      * Särskild löneskatt för pensionärer återinförs. Särskild löneskatt återinförs och föreslås uppgå till 5,6%.

       * Nedsättning av social avgifter för unga slopas. Sociala avgifter på personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år uppgår idag till 15,49%. Nedsättningen på 15,93% halveras år 2015 och sociala avgifter uppgår därmed till 23,46% år 2015 för att år 2016 slopas helt och samma arbetsavgift betalas för alla upp till 65 år.

        * Punktskatter för tobak och alkohol justeras upp.