STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Nyheter

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Publicerad den 13 januari 2015

Från och med 1 januari 2015 gäller nya nivåer för den ersättning som alla arbetsgivare i Sverige kan erhålla avseende skydd mot höga sjuklönekostnader. Den högsta ersättningen som kan erhållas är 250 000 kr.

De nya nivåerna är följande:
– 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen,
– 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen,
– 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 6 men inte 12 miljoner kronor årligen,
– 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen,
– 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 20 miljoner kronor årligen.

From årsskiftet ska arbetsgivaren i skattedeklarationen under kod 99 lämna uppgifter om sjuklönekostnaden och tillhörande arbetsgivaravgifter varje månad.

– Kostnader för dag 2-14 i sjuklöneperioden med högst 80% av lönen och andra anställningsförmåner (för dig som har anställda med särskilt högriskskydd, eller allmänt högriskskydd gäller från dag 1)

– Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder

– Räkna inte med kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställde

Uppgiften skickas från Skatteverket till Försäkringskassan som tar beslut om arbetsgivaren har rätt till ersättning. Ersättningen betalas ut via arbetsgivarens skattekonto.

Har du några funderingar kring detta så hör av dig till oss så hjälper vi till!