STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Nyheter

Skattenyheter år 2017

Publicerad den 13 januari 2017

From 1 januari 2017 gäller nya skatte- och momsregler:

  • Momsen sänks till 12% för reparation av cyklar, skor, lädervaror och kläder.
  • Avdrag för måltidsrepresentation slopas (90 kr per person) förutom för enklare förtäring. Avdrag för momsen erhålls på högst 300 kr i kostnad, dvs minst 36 kr och högst 75 kr.
  • RUT-avdrag införs för reparation och underhåll av vitvaror (tvättmaskin, diskmaskin, kylar, spisar mm) som utförs i bostaden.
  • En beskattningsbar person som omsätter högst 30 tkr under ett beskattningsår eller de två föregående beskattningsåren ska kunna befrias från att redovisa moms.
  • Ny skiktgränser för statlig skatt, 438 900 kr nedre skiktgräns (452 100 kr nedre brytpunkt innan grundavdrag) och 638 500 kr övre skiktgräns (651 700 kr övre brytpunkt innan grundavdrag).

Förslag på nya 3:12 reglerna är ute för remiss fram tom februari 2017. Förslaget innebär bla en höjning från 20% skatt till 25% skatt på utdelning och realisationsvinster avseende aktier i fåmansföretag. Kontakta oss gärna om du har frågor om det nya förslaget.

From 28 oktober 2016 har en stopplag avseende ”Kattrumpor” införts, vilket innebär att om en fastighet säljs mellan två juridiska personer/ svenskt HB till en ersättning som överstiger skattemässiga restvärdet / omkostnadsbeloppet anses fastigheten avyttrad och inte ett benefikt förvärv.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Cederblad & Co är ett revisionsbolag med kontor i Kristianstad, Malmö, Tomelilla och Ystad. Sedan starten 1977 har vi hjälpt våra kunder med kvalificerade tjänster inom revision, redovisning och rådgivning.