STÄNG

Kundinloggning

Inloggning misslyckades. Kontrollera uppgifterna och försök igen.

Våra tjänster

Revision, redovisning och rådgivning är vår allra största passion. Därför erbjuder vi dig och din verksamhet en trygg vägledning och värdefulla råd för en ökad lönsamhet.

Revision
Redovisning
Rådgivning

Revision

Revision är en kvalitetssäkring av den information ditt företag lämnar i sin årsredovisning. Det är viktigt att omvärlden får en rättvisande bild av företaget. Revisionen är det bästa sättet att skapa förtroende och trygghet – se den som en årlig hälsokontroll av din verksamhet.
Vid revisionen granskar, bedömer och uttalar vi oss om ditt företags årsredovisning, redovisning och förvaltning. Vi minskar riskerna för obehagliga överraskningar och ger företagsledningen värdefull ekonomisk information.

Vår insikt i verksamheten hjälper oss även att ge konstruktiva förslag till förbättringar som maximerar lönsamheten.

Exempel på våra tjänster:
• Lagstadgad revision
• Efterfrågestyrd revision
• Revision av finansiella företag
• Internrevision
• Intygsgivning

Trygghet för dina partners

En professionell revision ger också trygghet åt aktieägare, kreditgivare, kunder, leverantörer och Skatteverket. Revisionen är en bekräftelse på att den information företaget lämnat om sin ekonomiska situation är riktig. Det handlar om företagets förtroendekapital.
Självklart intresserar vi oss för din ekonomi både som företagare och privatperson. Din revisor är en viktig affärspartner och ett kreativt bollplank i ekonomiska frågor. Vi ger dig bättre kontroll över bolaget och hjälper dig att utnyttja de ekonomiska spelregler ditt företag kan ha nytta av.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Cederblad & Co är ett revisionsbolag med kontor i Kristianstad, Malmö, Tomelilla och Ystad. Sedan starten 1977 har vi hjälpt våra kunder med kvalificerade tjänster inom revision, redovisning och rådgivning.